Konstruowanie systemów dachów zielonych zapewnia wiele korzyści sektorom publicznym, prywatnym, ekonomicznym oraz społecznym, a też środowiskom lokalnym i światowym. Choć wszelkie Systemy dachów zielonych spełniają pokrewne